Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Lumina Learning | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Lumina Learning

Lumina Learning


Aby rozmanitosť nebola bremenom ale zdrojom synergie pre tímy a organizácie.

Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie. Sila nástrojov Lumina Learning spočíva v ich praktickosti a inšpiratívnosti. Lumina poskytuje pohľad založený na prijímaní rozdielov a paradoxov. „Neškatuľkuje“, snaží sa obsiahnuť osobnosť v celej jej rozmanitosti.
Ponúka množstvo variant programov prispôsobiteľných konkrétnym potrebám klientov. Slúži ako základ programov zameraných na osobný a profesionálny rozvoj, rozvoj kompetencií, vzťahov a porozumenia rozdielov.

Prečo Lumina funguje a prináša pozitívnu zmenu?

 • Sila nástrojov Lumina Learning spočíva v ich praktickosti a inšpiratívnosti.
 • Lumina poskytuje pohľad založený na prijímaní rozdielov a paradoxov.
 • Nedáva ľudí do „škatuliek“, snaží sa obsiahnuť osobnosť v celej jej rozmanitosti.
 • Nástroj ponúka unikátne pohľady na tri osobnosti (každodenná, preferovaná,
  v záťaži) v kvalitách prejavujúcich sa v pracovnom kontexte.
 • Táto kombinácia poskytuje účastníkom nové pohľady na možné zdroje a rovnako poukáže na možnosti ako získať efektívnejší prístup k vlastnému potenciálu.

Kde a ako možno nástroje Lumina využiť

Lumina ponúka množstvo variant programov prispôsobiteľných konkrétnym potrebám klientov. Slúži ako základ programov zameraných na osobný a profesionálny rozvoj, rozvoj kompetencií, vzťahov a porozumenia rozdielov.
Vhodným priestorom pre využitie získaných výsledkov sú napríklad:

 • nastavenie osobných rozvojových plánov,
 • tvorba rozvojových programov,
 • rozvoj talentov a líderských zručností kľúčových zamestnancov,
 • diagnostika tímovej atmosféry a
 • riešenie konfliktov v rámci tímov.

Výsledky psychologickej diagnostiky Lumina Spark môžu slúžiť aj ako podklad pre zefektívnenie hodnotiaco-rozvojových rozhovorov a koučingu zamestnancov.

Lumina pre reálne tímy

Najväčšiu účinnosť programov založených na sebapoznaní vychádzajúceho z Lumina možno dosiahnuť v tímoch, ktoré reálne spolupracujú a navyše efektívna komunikácia a spolupráca na riešení úloh je podmienkou ich úspešného fungovania a dosahovania kvalitných výsledkov.
Lumina Spark – Team poskytuje hlbšie porozumenie osobnostným kvalitám, ktoré sú v pozadí
prejavovaných správaní a nevyhnutne majú vplyv na spoluprácu v tíme. Ich poznanie poskytuje
účastníkom komplexné zdroje pre akceleráciu svojho rozvoja ako aj pre lepšie vzájomné porozumenie,
ktoré je kľúčové z hľadiska efektívneho dosahovania tímových cieľov.

Zámerom tímových programov na báze Lumina je poskytnúť členom tímu priestor, aby sa hlbšie pozreli na svoju osobnosť, ale i osobnostné zloženie tímu, v ktorom pracujú. Spoločnými aktivitami, úlohami sa naučia vnímať vzájomné podobnosti i rozdielnosti, pochopiť prečo si občas nerozumieme. Môžu sa pozrieť na to, ako sa správajú v bežných situáciách, ale i pod tlakom, v záťaži. Takto postupne odhaľujú dôvody určitých správaní a ich vplyv na okolie, s dôrazom kladeným na vyjasnenie si vzájomných očakávaní, rolí a nastavenie efektívnej spolupráce.

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku


  S odbornou úrovňou aj priebehom spolupráce sme boli veľmi spokojní. Oceňujem flexibilitu a trpezlivosť s akou konzultanti k projektu pristupovali. Lumina teambuilding dal našim kolegom možnosť na sebe pracovať. Prínosné bolo najmä to, že každý dostal svoj osobnostný profil a možnosť ho individuálne konzultovať s lektorkou po tom, čo už dostal všeobecnú info, ako ho čítať.

  Zora Šafranová, HR Business partner, Holcim (Slovensko) a.s.

  Na spolupráci s ADDA Consultants oceňujem najmä profesionálny prístup, prípravu a spracovanie projektu. Pomocou 360 stupňovej spätnej väzby a Lumina diagnostike aj s workshopmi sme získali podklady pre individuálny rozvoj a zlepšenie spolupráce v tíme.

  Pavla Mončeková, HR manažér, GGP Slovakia